Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie

 

Historie

S příchodem nových osadníků do Višńové vznikla po válce potřeba sportovního vyžití.Většina mladých mužů měla zájem o kopanou.Nebylo zde však hřiště.Uprostřed obce za hostincem byla velká zahrada osázená jabloněmi,které špatným udržováním již neplodily,a proto bylo rozhodnuto je pokácet a vybudovat zde hřiště.Byl utvořen organizační výbor,ve kterém byl p. Václav Šíp,Václav Horáček,Miroslav Cýrus,Jaroslav Novotný,Alois Mrvík,Karel Martinů,Jiří Labský a Miroslav Virt. Po vykácení jabloní bylo třeba plochu hluboko zorat a do míst,kde byla bažina navézt několik vagonů škváry,kterou zajistil u ČSD pan Šimůnek.Do bývalé cihelny se chodilo čistit cihly a začaly se stavět kabiny.Bylo pro ně vybráno místo v pravé části hřiště u Šimůnků,naproti domu p.Malého.Brigádníků bylo málo,počáteční nadšení opadlo a brzy základy začaly být nenechavci rozebírány i s navezeným materialem.Dalším úkolem bylo zajistit vybavení a sehnat dresy pro hráče.Kdo mohl,přinesl z domova prostěradlo,ze kterých paní Schánělová ušila trenýrky a ze starých praporů trika.Ta měla červenobílou barvu a na prsou vyšitý znak hraničářů psí hlavu.Ostatní sportovní výstroj(kopačky,chrániče) si musel každý hráč obstarat sám. 

Sportovní oddíl dostal název SK Hraničár Višńov a prvními jeho hráči byli: Václav Šíp,Rudolf Hakl,Miroslav Virt,Zdeněk Vrána,Antonín Valach,František Pešek,Jiří Šnajdr,Václav Tůma,Miroslav Cýrus,Bohumil Cýrus,Václav Horáček a Jiří Labský. Do oddílu brzy přišli další hráči-: Josef Lulek ,Jaroslav Kremina Cyrva,Mifek,Lohnický,Macek,Karoch,Baura.Hrálo se dvakrát týdně a už v roce 1946 se fotbalový klub zapojil do okresních soutěží.Návštěvnost byla 500-800 diváků.

SK Hraničář byl v této době také hlavním iniciatoirem neorganizovaného sportování,které probíhalo na jeho hřišti.Konaly se zde lehkoatletické závody mládeže,běh višńovského okruhu,utkání mužů i žen ve volejbale.Hráči fotbalového oddílu se zapojili do celostátní soutěže Tyršův odznak zdatnosti.V rámci republiky se oddíl umístil na 2.místě.Na základě výborných výsledků byli zástupci oddílu pozváni na sjezd Československé obce sokolské.Na sjezdu promluvil za višńováky p.Josef Lohnický,který měl tu čest představit činnost oddílu i prostřednictvím Čs.rozhlasu,což bylo velké uznání.

zalozeni-klubu-sk-hranicar.jpg

 

znaky-hran-jiskra.jpg

 

 

 

 

 

21.1.1947- předsedou klubu byl zvolen Václav Šíp, jednatelem Václav Suk a trenérem mužstva Alois Mrvík. Finanční prostředky na svou činnost získával od MNV Višňov a MNV Předlánce dále pak od ČSD Višňov. Krom toho byly pořádány taneční zábavy na sále v hostinci U Srpů, jejichž výtěžek byl dán rovněž do pokladny oddílu. Velmi zde pomáhaly manželky funkcionářů a hráčů, které pekly různé cukrovinky, sháněly tombolu apod.

 

1948- člonská schůze na počátku roku zvolila nový výbor|: předseda Oldřich Cabicar, místopředseda Václav Šíp, pokladník František Řehák, zapisovatel Jaroslav Meloun, sekretář Josef Lulek. Trenérem se po odchodu Aloise Mrvíka sta Ferdinand Větrovec. Nový výbor se musel potýkat se spoustou problémů. Vedle družstva dospělých přibylo družstvo žáků, bylo nutné obstarat nové dresy, kopačky, míče, sítě do branek. Na hřišti stále nebyly kabiny ani sociální zařízení. Za šatnu sloužila propůjčená místnost v pohostinství U Nejedlů, umývat se hráči chodili do potoka. Bylo nutné oplotit hřiště, aby nebylo znečišťováno drůbeží a domácími zvířaty, která nejednou vnikla na hrací plochu i během zápasu a ten musel být přerušen. Na oplocení byly objednány plaňky.

 

3.2.1949- na členské schůzi složilo 33 členů klubu sokolský slib. Na výroční členské schůzi 21.2.1949 byl zvolen nový výbor: předseda Oldřich Cabicar, místopředseda Josef Lulek, pokladník František Řehák, zapisovatel Vladimír Mlch, sekretář Karel Marha, trenér Josem Malík.

 

1950- byla uzavřena dohoda mezi SK Hraničář a n.p. Juta Višňová o přejmenování SK Hraničář na Sokol Juta Višňová. Závod Juta se tak stal významným sponzorem oddílu a poskytl značné finanční prostředky na vybavení hřiště. Fotbal ve Višňové měl v obci opět velkou popularitu a dosahoval dobrých výsledků. V mistrovských soutěžích ho reprezentovala již tři družstva dospělí, dorost a žáci. Členskou schůzí zvolený výbor pracoval ve složení: předseda Oldřich Calicar, jednatel Jaroslav Novotný, sekretář Josef Lulek, pokladník Jindřich Cýrus, kterého pak vystřídal František Okřínek. Hráči: Miloslav Hájek, Václav Tůma, Adolf Macek, Jiří Šnajdr, Bohuslav Cýrus, Antonín Valach, František Pešek, Ladislav Mifek, Miroslav Cýrus, Josef Lulek, Zdeněk Křupa, František Skejka, Zdeněk Vrána, Ladislav Mlch, Richard Napravil, Josef Carva, Rudolf Hakl, Ferdinand Větrovec.

1950-60.jpg

 

 

 

 

 

 

1955- byla zahájena výstavba kabin, vybudování sociálního zařízení včetně sprch a oplocení hřiště. V roce 1959 byly kabiny předány do užívání.

Na sklonku šedesátých set byl změněn název fotbalového oddílu ze Sokola Juta Višňová na TJ Jiskra Višňová. Do oddílu přišli noví mladí hráči: Zdeněk Křupa, Zdeněk Roušar, Jan a Ota Válkovi, Josef Rota, Milan Malík, Jaroslav a Zdeněk Cýrusovi, Jaroslav a Jiří Kreminovi, Josef Pantíček, Jaroslav Šindelář, Ferdinand Gampl, Jaroslav Repaň a Bedřich Pařík. Na střelecké umění svých předchůdců Josefa Lulka a Miroslava Cýruse navázal Václav Marek, který byl několikrát vyhlášen nejlepším střelcem okresu. Jeho hra levou nohou byla postrachem hlavně pro brankáře. Jeho střelecké umění pomohlo Jiskře Višňová v sezóně 1961-62 k titulu  Přeborník okresu a zároveň k Ceně za nejslušnější družstvo.

1961-62.jpg

 

1963- v obci byl pod vedením Adolfa Vlasatého z Andělky založen oddíl české házené žen. Oddíl nebyl přihlášen do mistrovských soutěží, sehrál jen několik přátelských utkání s ženami z Frýdlantu a okolí. Několik hráček z tohoto družstva však bylo zařazeno do ženského fotbalového oddílu, který sehrál několik propagačních utkání na domácím hřišti, ve Frýdlantu a okolí: Jana Keprová, Jarča Hofmannová, Marie Valachová, Blanka Bělochová, Dáša Dvořáková. Činnost oddílu byla asi po dvou letech ukončena.

 

1964- výbor pracoval ve složení: Josef Kepr, Karel Odehnal, Antonín Valach, Václav Šíp, Vladimír Hnyk, Josef Kroupa, Ferdinand Gampl, Bohumil Bursa, Jiří Labský. Tělovýchovná jednota měla stále tři oddíly. Za dorostence kopali Milan a František Melkovi, Miroslav Malý, Milan Kolínský, Pavel Jína, Josef Vitáček, Václav Zita, Václav Linhart, Jiří a Jaroslav Roušarovi.

 

Na jaře roku 1964 po těžkém úrazu elektrickým proudem zemřel jeden z nejlepších hráčů fotbalového oddílu Zdeněk Roušar. Po operaci zemřel také dlouholetý pokladník oddílu František Vokřínek.

 

V ročníku 1965-66 se oddíly dospělých a dorostu umístily shodně na druhém místě v okrese. Významnými sponzory višňovského fotbalu se stávají ZV ROH Juta Višňová a Státní statek, hospodářství Višňová. Velkou pomocí pro všechny tři fotbalové oddíly bylo rozhodnutí MNV Višňová zapůjčovat na zápasy hrané na hřištích soupeřů vozidlo požární ochrany.

 

1967- výborem TJ bylo navrženo organizovat každoročně na památku tragicky zemřelého hráče Zd. Roušara memoriál, který by nesl jeho jméno. První ročník Memoriálu Zdeňka Roušara se hrál již v tomtéž roce 8. a 9. července za účasti Slovanu Frýdlant, Jiskry Raspenava, Sokola Stráž nad Nisou a domácích. Vítězem prvního ročníku se stalo družstvo domácích a získalo tak putovní pohár věnovaný Státním statkem-hospodářství Višňová.

 

1968- A mužstvo se stalo přeborníkem okresu a postoupilo do I. A třídy. Na tomto úspěchu se podíleli hráči: Jaroslav Tepán, Václav Marek, Bohumil a Vladislav Bursovi, Jaroslav Cýrus, Miroslav Malý, Jiří a Jaroslav Kreminovi, Milan Melka, Zdeněk Švrček, Ladislav Šimůnek, Jaroslav Bradáč, Bohumil Cita, Jan a Vlastimil Cýrusovi, Vratislav Nešetřil, Ladislav Král, Jiří a Josef Labských, Václav Zita, Václav Linhart, Milan Kolínský, Josef Kroupa, Jiří Chemišinec, Milan a František Melkovi. Dostatek hráčů vedl k přihlášení druhého družstva do mistrovských soutěží (B mužstvo). Oddíl navázal družební styk s oddílem BSG Eintracht Kollkwitz v NDR. Uvedený oddíl se již zúčastnil Memoriálu Zdeňka Roušara a v srpnu 1968 jely A i B mužstvo do Kolkwitz.

 

Kolem roku 1970 získala TJ svůj autobus a rozrostla se na čtyři oddíly kopané: dvě družstva dospělých a dvě mládežnická.

 

1972- do funkce předsedy byl zvolen Ferdinand Gampl, tajemníkem Josef Pantůček, pokladníkem Milan Melka, hospodářem Bohumil Bursa. Do funkce trenéra A mužstva nastoupil Milan Malík

1973.jpg

 

1975- do obce se přistěhoval s rodinou učitel tělesné výchovy Jan Matuška, který se ihned zapojil do rozvoje tělovýchovy ve Višňové.

 

1977- A mužstvo vyhrálo B třídu a postoupilo opět do I. A třídy. Na tomto vítězství se podíleli hráči Zdeněk Krúpa ml., Jaroslav Soukup, Milan Melka, Jiří Kremina, Jiří a Jaroslav Roušarovi, Josef Vít, Petr Stavovský, Miroslav a Josef Peškovi, Petr Valach, Pavel Jína, Václav Linhart, Josef Kepr. Oddíl byl posílen o několik hráčů z Liberce brankáře Řípu a hráče Vomáčku a Cívku, přesto se v této třídě neudržel a sestoupil do B třídy.

 

1978- do funkce předsedy TJ byl zvolen Bohuslav Cýrus, který tuto funkci vykonával tři roky a po té byl opět zvolen Ferdinand Gampl.

 

V letech 1978-80 byly na hřišti rozšířeny kabiny, vystavěno nové sociální zařízení, podél cesty k panelákům byl postaven nový plot s podezdívkou. Svou činnost zahájit také kiosek, který pravidelně poskytoval občerstvení návštěvníkům fotbalových utkání. Finanční zisk z činnosti kiosku byl zahrnován do příjmů pokladny oddílu.

 

1980 TJ má čtyři oddíly: dva dospělých, jedno dorostu, jedno žáků.

 

1981 v květnu byl na hřišti TJ sehrán přátelský zápas pražských sportovních novinářů a frýdlantských učitelů. Zápas sledovalo 300 diváků. Večer byla v kině beseda novinářů o sportu, které se zúčastnilo 120 sportovních přátel.

 

1982 28.2. uspořádala TJ v závodní jídelně Juty sportovní maškarní bál.

 

1983- oddíl kopané se po vítězství v okresním kole Čs. Poháru v kopané probojoval do krajského kola, kde porazil pět účastníků a prohrál až ve finále s B mužstvem Ústí nad Labem. V sestavě pod vedením trenéra Milana Malíka tehdy nastoupili Miroslav Jákl, Jaroslav Soukup, Petr Valach, Zdeněk Krúpa, Zdeněk Chadima, Rudolf Štrbák, Bohumil a Ivan Labských, Jaroslav Havlíček, Pavel Cýrus, František Kravar, Alexandr Hejduk a Ladislav Honys.

 

1984- v rámci oslav 650. výročí založení obce Višňová pozvala TJ na 19. ročník Memoriálu Zdeňka Roušara internacionály Sparty Praha: Kvašňáka, Vojtu, Migase, Stratila, Urbana a další. Memoriál hráči Sparty vyhráli, A mužstvo Višňové porazili 6:3.

1985.jpg

1986- na hřišti TJ Jiskra Višňová proběhly oslavy 40. výročí založení organizované kopané ve Višňové. Součástí těchto oslav bylo přátelské utkání internacionálů Slávie Praha IPS. V rámci oslav se také střetly fotbalové jedenáctky „staré gardy“ Višňové a Frýdlantu.

 

1988- TJ měla 130 členů a v okresních soutěžích čtyři fotbalová družstva. Trenérem A mužstva byl Jan Matuška, trenérem B mužstva Josef Kepr, trenérem dorostu Pavel Mach a trenérem žáků Milan Mládek.

 

1987-88.jpg

1990- 26.1. sportovní ples v KD ve Vísce

          17.2. maškarní ples V KD ve Vísce

           30.6. – 1.7. Memoriál Zd. Roušara, vítězství vybojovali domácí.

Zpestřením byl zápas „starých gard“ Višňové a Kolkwitz

 

1991-26.1 taneční zábava v Jutě

            6. – 7.7. 25. ročník Memoriálu Zdeňka Roušara

                        účastníci: Višňová A mužstvo, Višňová „stará garda“, Raspenava, Střekov

                        Zvítězilo a putovní pohár získalo mužstvo Střekova.

 

1992- Memoriál Zdeňka Roušara

            hráli: Višňová, Střekov, Raspenava, Kolkwitz. Vyhrál Kolkwitz

 

1993- koupě mikrobusu s 20 místy. 117 členů, tři družstva (dospělí, dorost, žáci)

 

Memoriál Zdeňka Roušara přejmenován na Memoriál Bohumila Bursy. B. Bursa byl dlouholetý hráč a později hospodář TJ. Zemřel v r. 1992. Údržbu dresů pro TJ převzala jeho manželka Zdena Bursová. Účastnili se: Víska, Střekov, Libáň a Višňová.

Oslavy 25. výročí spolupráce s Kolkwitz se konaly v Kolkwitz, višňovští hráči na ně odjeli s kapelou pana Labského.

 

1994- tělovýchovná jednota má 122 členů. Memoriálu Bohumila Bursy se zúčastnila družstva Višňové, Střekova, Libáně, Bystřan, Kolkwitz a poprvé také polského Sulikowa. Tělovýchovná jednota v tomto roce postavila svépomocí přístřešek pro svůj autobus přímo vedle kabin u hřiště. Nájemcem kiosku na hřišti byl pan Karel Pavlík.

1995- na valné hromadě TJ byl zvolen nový výbor: předseda Jaroslav Cýrus, místopředseda Josef Rota, sekretář Pavel Jína , pokladník Milan Melka. Další členové výboru: Kepr Josef, Mládek Milan, Mach Pavel, Cýrus Pavel, Jákl Miroslav, Krúpa Zdeněk, Nešetřil Vratislav.

Memoriálu B.B. se zúčastnila družstva TJ Jiskra Višňová, Sokol Střekov, Slovan Frýdlant, Libáň a Raspenava, která nakonec odstoupila. Vítězem se stal Sokol Střekov.

 

1996- TJ oslavila 50 let kopané ve Višňové. V rámci oslav, které se konaly od 5. do 7. července, byli starostkou obce přijati na obecním úřadu dosud žijící bývalí hráči, z nichž nejstarší byl šestadevadesátiletý Alois Mrvík, zakládající člen Hraničáře. Byla sehrána utkání rozhodčích, „staré gardy“ Višňové a Kolkwitz. Memoriálu B.B. se zúčastnila mužstva Višňové, Vísky, Raspenavy, Střekova a Kolkwitz. Vítězem se stalo družstvo Višňové. Sekretář oddílu p. Jína připravil výstavku dokumentů z historie fotbalu ve Višňové. Večer se konal k KD ve Vísce společenský večer.

 

1998- TJ Jiskra Višňová měla v tomto roce několik důvodů k oslavám:

!!!                                Po deseti letech se fotbalisté TJ Jiskra Višňová stali přeborníky okresu Liberec a postoupili do I. B třídy

 

!!!                                Vítězem druhého ročníku ankety deníku Liberecký den „O neprůstřelnéh  fotbalového brankáře Liberecka“ se stal Miroslav Pešek (20 let) z Višňové. V jedenácti ze šestadvaceti zápasů uhájil čisté konto.

 

!!!                    Vítězem čtvrtého ročníku fotbalové soutěže o nejlepšího střelce Liberecka se stal Petr Soukup (20 let) z Višňové, který dokázal nastřílet brankářům 39 branek.

 

!!!                    Fotbalové družstvo Višňové se stalo vítězem memoriálu Bohumila Bursy. V turnaji se utkala družstva Višňové, Frýdlantu, Hejnic a Kolkwitz.

 

!!!                    Třicet let trvá spolupráce a přátelství mezi TJ Jiskra Višňová a FC Kolkwitz (tato tělovýchovná jednota vznikla již v roce 1896).

 

      Oslava se konaly od 4. do 5. července. Němečtí fotbaloví přátelé věnovali svým českým kolegům minitraktor na údržbu a sekání travnatého hřiště. V sobotu 4.7. se konala v KD ve Vísce taneční zábava. V neděli dopoledne byli starostkou obce v zasedací místnosti Obecního úřadu přijati sportovci obou států a za dlouholetou práci pro TJ odměněni někteří funkcionáři TJ. Večer oslavy vyvrcholily nádherným ohňostrojem.

 

1999- Redaktor deníku Liberecký den zhodnotil fotbalové výsledky TJ Jiskra Višňová slovy „Rekord hodný zápisu do Guinessovy knihy rekordů si zaslouží fotbalisté z Višňové.“ Višňovští totiž neprohráli v mistrovských zápasech jednu a půl sezóny a postoupili do I.A třídy. Postup do vyšší fotbalové soutěže byl v závěru sezóny řádně oslaven nejen samotnými hráči, ale také jejich příznivci. Na poslední zápas 20.6. nastoupilo družstvo Višňové v žluto-modré kombinaci nejen dresů, ale i hlav. Po závěrečném hvizdu rozhodčího teklo šampaňské proudem a trenéři rádi obětovali své kštice jako úlitbu za vítězství v této sezóně.

Výbor TJ pracoval ve složení: Jaroslav Cýrus, Pavel Cýrus, Ladislav Honys, Jirí Chadima, Pavel Jína, Zdeněk Krúpa, Milan Mazánek, Milan Melka a Milan Mládek.

Trenéři: žáci                J.Chadima, M. Jákl

              dorost            M. Melka, Pešek M. ml

              A mužstvo     Zd. Krúpa, K. Pantůček

              B mužstvo      M. Mládek, L. Honys

 

 2000- Osmý ročník memoriálu Bohumila Bursy vyhrálo družstvo Jiskry Višňová. Turnaje se  zúčastnilo družstvo Višňové, Raspenavy, Frýdlantu a FC Kolkwitz. První den přišlo povzbudit hráče 400, druhý den 350 diváků.

Sportovci si váží velké přízně diváků a fonoušků, kterých se na utkáních ve Višňové sejde až 600. Na derby Višňová – Český Dub dne 27. srpna přišlo dokonce 800 diváků.

Oddíl má v tomto roce celkem 5 družstev : družstvo „A“, družstvo „B“, družstvo dorostenců, družstvo starších žáků a nové také družstvo hráčů do 10 let.

Výbor TJ vydává pro diváky zpravodaj, který je k dispozici u pokladny vždy před utkáním na domácím hřišti.

V rámci fotbalových soutěží organizuje deník Liberecký den Tip Ligu čtenářů, jejímž vítězem se stal bývalý fotbalový hráč TJ Jiskra Višňová, Pavel Cýrus.

 

2001- Probojování se do I.A třídy znamenalo pro TJ Jiskra také zvýšené výdaje na údržbu hřiště. Proto byly práce spojené s kvalitním zatravněním hřiště svěřeny odborné firmě. V parném létě bylo nutné trávník pravidelně sekat a zavlažovat. O sekání se staral předseda oddílu a zavlažování bylo vyřešeno po dohodě s panem R. Valachem čerpáním vody z potoka do zavlažovacího zařízení na hřišti. Brigádnicky byly rovněž opraveny prostory za brankami, osazeny nové sítě.

 

Dne 30. června začal devátý ročník Memoriálu Bohumila Bursy, kterého se zúčastnily týmy Višňové, Hrádku nad Nisou, Jindřichovi pod Smrkem a Raspenavy. Vítězem se stalo mužstvo Višňové.

 

2002- Dne 16. února se konala Valná hromada TJ Jiskra Višňová. Ve zprávě o činnosti pan Jína uvedl, že tělovýchovná jednota má 58 sponzorů, největším z nich je TRW LUKAS.

Bylo rozhodnuto provést po memoriálu generální úpravu trávníku na hřišti. Zakázka byla svěřena odborné firmě p. Tichého. Prostor zvaný „vápno“ bylo nutné rozorat do hloubky 30cm, navézt písek a novou zeminu a zakoupit kvalitní holandské semeno trávy na hřiště. Firma Šilhavík Kremina připravila zavlažovací systém na kropení trávníku z višňovského potoka.

Poslední fotbalový zápas se hrál 22. června a po něm následovala diskotéka pro hráče i jejich příznivce. O týden později se konal 10. ročník Memoriálu Bohumila Bursy, který družstvo Višňové vyhrálo až po penaltovém rozstřelu.

Během prázdnin hostila tělovýchovná jednota nováčka první ligy ve Spojených arabských emirátech Al-Zapra Abú Zábí. Hosté z daleké ciziny přátelské utkání 5:2 vyhráli.

 

2003- 28.a 29. června se hrál tradičně Memoriál Bohumila Bursy. Zúčastnila se družstva Frýdlantu, Raspenavy, polských Markotic a domácích. První místo si vybojovali domácí, druzí byli Poláci, třetí mužstvo Raspenavy a čtvrtí frýdlantští.

Nejstarším členem tělovýchovné jednoty je pan Soukup, který 10. února oslavil 85 let.

 

2004- 28.5. odjeli žákovští fotbalisté na turnaj ve francouzském městě Laval. Na jejich cestu a pobyt přispěla obec Višňová, TJ Jiskra Višňová, OS Srdce pro Evropu a Krajský úřad LK.

Dvakrát v tomto roce visel černý smuteční prapor nad kabinami TJ Jiskra ‚Višňová. Poprvé, když po těžké nemoci zemřel její bývalý hráč Vratislav Nešetřil a podruhé, když zemřel její dlouholetý správce hřiště Miroslav Pešek. Svou funkci vykonával svědomitě a to se mu stalo osudným. Po pohřbu pana Nešetřila chtěl sundat černý prapor ze střechy a lezl pro něj po žebříku, i když ho ostatní zrazovali, protože bylo mokro a kluzko. Z žebříku spadl a přes okamžitou pomoc a rychlou přepravu do nemocnice tam zemřel.

 

22.11. starostka obce podepsala smlouvu na vybudování malého hřiště třetí generace ve Višňové. O oživení vesnického fotbalu usiluje UEFA Grassroots Programme, která ročně dotuje výstavbu 20 takových hřišť v ČR. Jedno z nich by mělo být ve Višňové. UEFA však v závěru roku změnila podmínky financování výstavby těchto hřišť a obec stála před rozhodnutím budovat  a zadlužit se nebo nebudovat? Zastupitelé na veřejném zasedání 22.12. rozhodli budovat a vzít si úvěr u bankovního ústavu.

25.11. se začínají zemní práce na ploše budoucího hřiště.

 

2005- 28.10. je státní svátek, který se stal příležitostí pro otevření nového minihřiště ve Višňové. V republice je jich zatím dvanáct. Stavba přišla na 1 800 000,-Kč. Dotace UEFA činily 700 000,-Kč, zbytek uhradila obec. Minihřiště dle projektu ČMFR-UEFA-Višňová, stavěla firma Grassfield s.r.o. Čestnými hosty slavnostního otevření hřiště byli starostka Mgr.Matušková, předseda fotbalového svazu p. Severýn, zástupci okresního fotbalového svazu p. Boháč a p. Samšiňák, starosta Frýdlantu p. Wurm, předseda TJ Jiskra Višňová p. Cýrus a ředitel školy Ing. Šlechta. Po krátkých projevech zazněla státní hymna, byla přestřižena páska a na umělý trávník vstoupila starostka obce s předsedou TJ, aby provedla slavnostní výkop. Následoval maratón zápasů, kdy ve zkráceném čase se na novém hřišti utkali nejmenší žáci, děvčata, zastupitelé, hasiči i „stará garda“. Nádherné počasí přilákalo mnoho diváků, pro které bylo pod vojenských stanem připraveno občerstvení, mohli si opéct buřty nebo se jinak občerstvit u stánku pana Vohnouta nebo v kiosku „na betonku“.

 

Při zpracování bylo použito osobních zápisů pana Jaroslava Novotného, jednoho ze zakladatelů SK Hraničář, protokolu zápisů SK Hraničář a kronik obce Višňová.

                                                                   Zpracovala Hana Severová

                                                                             kronikářka obce

                                                            do elektronické podoby zpracoval Petr Fátor

Pro další fotky klikněte zde ----> Historie-Foto

 

Příspěvky

Kamarádství s SV 96 Kolkwitz - Freundschaft mit dem SV 96 Kolkwitz

 
28. 8. 2008 | Rubrika: Historie | Fotografie: 40.let výročí s SV 96 Kolkwitz | Komentářů: 0

Historie foto 1946-1989

 
26. 8. 2008 | Rubrika: Historie

Historie s fotem 1946

 
26. 8. 2008 | Rubrika: Historie
 

Poslední fotografieKalendář

Sestavuji aktuální kalendář ...

Počasí

Počasí Višňová (okres Liberec) - Slunečno.cz


Statistiky

Online: 5
Celkem: 259590
Měsíc: 5655
Den: 181